ਸੋਹਣਾ ਆਮਲਾ ਜੂਸ

Description

  • 100% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  • ਆਮਲਾ ਫਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
  • ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
  • ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਕਮੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪੂਰਕ

three × two =

Stay In Touch